ANDAX ANNA BĘBENEK

realizuje projekt

pt. "Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami".

 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy B2B pozwalającej zautomatyzować procesy biznesowe realizowane na linii BĘBENEK ANNA ANDAX Partnerzy. Planowanie stworzenie platformy B2B zautomatyzuje procesy biznesowe, zachodzące pomiędzy BĘBENEK ANNA ANDAX a Partnerami biznesowymi, którzy będą mogli realizować współpracę za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W ramach projektu wdrożone zostaną technologie elektroniczne wymiany danych oraz podpisu elektronicznego prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej. Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej, czyli tzw. cienkiego Klienta. Rozwiązanie informatyczne, będące przedmiotem projektu, to budowa platformy automatycznej wymiany danych typu B2B, funkcjonującej w oparciu o nowoczesny workflow, która pozwoli na automatyzacje zidentyfikowanych na etapie przygotowań założeń do wdrożenia systemu B2B, procesów biznesowych. 

 

Zasięg: międzynarodowy (Niemcy, Czechy)

Rynek docelowy: Polska i zagranica

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-12-010/14-00

 

Fundusze europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Firma Andax Anna Bębenek zaprasza do składania ofert

http://iandax.pl/Andax 8.2/8.2 Zapytanie ofertowe.pdf

http://iandax.pl/Andax 8.2/Zapytanie-ofertowe-system-WWW.pdf

 

Zostaw numer telefonu,
oddzwonimy!

Zostaw numer telefonu,
oddzwonimy!

Wszyscy konsultanci są aktualnie offline. Oddzwonimy w wybranym czasie, w najbliższy dzień roboczy
Dziękujemy,
zapisaliśmy zgłoszenie. Osoba z odpowiedniego działu skontaktuje się w wybranym czasie.